Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Håkansson Sågblad AB, som tillverkar bandsågblad, arbetar med ständiga förbättringar genom att utveckla vår verksamhet med hänsyn till dess miljöpåverkan inom utsläpp, avfall och resursutnyttjande. Utvecklingen sker i enlighet med gällande miljölagar och krav, samt utifrån interna och externa förväntningar. Detta innebär: att vi följer miljölagstiftningen och är måna om vårt goda namn att ständiga förbättringar sker i samverkan med kvalitets- och kundkrav på våra produkter att omfattningen på utveckling och investeringar sker med en helhetssyn både ur miljöhänsyn, ekonomisk möjlighet och nya tekniska möjligheter att regelbundet utvärdera verksamheten ur ett miljöperspektiv för att finna förbättringar

Certifikat 14001 sv (Pdf)