Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är att under optimalt resursutnyttjande tillhandahålla produkter av en sådan kvalitet att kundernas uttalade och förväntade krav   tillgodoses. Kunden ska uppleva oss som bästa möjliga partner. Detta uppnås genom att: producera och marknadsföra produkter med lämplig teknisk nivå med avsedd jämn kvalitet, till konkurrenskraftigt pris leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt varje anställd alltid strävar efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete ge personalen korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda samt företagets kunder verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga leverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider Certifikat 9001 sv (Pdf)