Historik

Utveckling sedan 1890

1890 fick Lars Håkansson, som då arbetade för ett av de ledande järnverken i Sverige som härdmästare, ett patent på en ny härdningsmetod.

Efter hans pensionering tog hans son Gustaf över ansvaret för härdningsavdelningen och blev en välkänd auktoritet inom sitt område. 1944 gick han samman med sin bror, Bror Håkansson, grundaren av Håkanssons Industrier, och en ny division bildades – Håkansson Sågblad. Den första tillverkaren utanför USA som specialiserade sig på härdade bandsågblad med flexibel rygg.

1946 blev Gustaf pionjär på att härda bandsågblad med högfrekvensteknik (induktionshärdning).

Han var också aktiv i utvecklingen av fräsmaskiner för bandsågblad.