Problem och åtgärd

Problem och åtgärd

SÅGTÄNDER BRYTS – SPRICKOR UPPSTÅR

Kontrollera val av tandtyp, tanddelning, skärhastighet enligt skärtabell. Minska matningstrycket.

VIBRATIONER I ARBETSSTYCKET

Spänn fast arbetsstycket.

BROTT I SÅGBLADSLIV ELLER SVETSSKARV

Ställ bladstyrningarna så nära arbetsstycket som möjligt. Lossa bandet om maskinen inte skall användas under längre tid. Bandspänningen justeras. Den ska ej vara större än erforderligt för att hålla bandet stadigt kvar på löphjulen.

TÄNDERNA FÖRLORAR SNABBT SKÄRPAN

Minska skärhastigheten, justera matningsstycket och använd rätt blad enligt skärtabellen.

BLADET SKÄR SNETT

Minska matningstrycket, sätt an bladstyrningarna så tätt som möjligt till arbetsstycket. Justera styrningarna. Byt dem vid kraftigt slitage.

RYGGKANTEN BLIR UTVALSAD

Justera ryggkantsstyrningarna till lika tryck.

SIDORNA BLIR TUNNVALSADE

Justera sidostyrningarna.

SÅGBLADET VIBRERAR I SKÄRET

Välj rätt blad enligt skärtabellen. Spänn fast arbetsstycket. Öka bandspänningen. Höj matningstrycket. Justera skärhastigheten.

TANDLUCKORNA SÄTTS IGEN

Minska skärhastigheten. Använd grövre tandning.

SNITTYTAN BLIR OJÄMN

Använd finare tandning. Öka skärhastigheten men sänk matningstrycket.

AVVERKNING FÖR LÅG

Använd grövre tandning. Öka skärhastigheten och höj matningstrycket.