Tillbehör

Bladspännings­mätare

En tensiometer är ett bra hjälpmedel för att veta att man spänt upp sågbladet rätt. Korrekt bladspänning är mycket viktigt för att uppnå lång livslängd. Vi har även refraktometer för kontroll av skärvätskans oljeblandning och tachometer för att kontrollera bandhastighet.

Ladda ner brochure

Ladda ner datablad
Bladspänningsmätare

Specifikationer

Bimetall M42/HSS blad – upp t.o.m. bredd 34mm1800 – 2500 Kg/cm²
Bimetall M42/HSS blad – fr.o.m. 41mm och bredare2100 – 2800Kg/cm²
Silco, Silco-Log, Tandspetshärdat1000 – 2000 Kg/cm²
Livsmedelsblad, Tandspetshärdat1400 – 1800 Kg/cm²