fbpx

Kvalitet och miljö är viktigt för oss

Allt vi producerar präglas av kvalitetstänkande och vi har högt ställda kvalitetskrav. Bra kvalitet ger dessutom bättre ekonomi – både för oss och för våra kunder. Vi tittar också på vilka miljövänliga alternativ som finns när vi planerar för inköp av nya maskiner, verktyg eller andra investeringar.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi ska under optimalt resursutnyttjande tillhandahålla produkter av sådan kvalitet att kundernas uttalade och förväntade krav tillgodoses. Kunden ska hela tiden tycka att vi är bästa möjliga partner. Detta uppnår vi genom att producera och marknadsföra produkter med lämplig teknisk nivå med avsedd jämn kvalitet. Vi ska göra detta till konkurrenskraftiga priser och leverera produkterna i rätt tid och på rätt sätt. Oavsett det gäller bandsågblad, klingor eller bandknivar.

Strävar alltid efter förbättringar

Varje anställd ska alltid sträva efter att förbättra rutiner och kvalitet på sitt eget arbete. Vi ska alltid ge personalen korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter så bra som möjligt.

Vi ska se till att det alltid råder goda relationer mellan företaget, de anställda samt våra kunder.

Sågoptimering är lönsamt för kunden

Vi kan även erbjuda sågoptimering, vilket innebär en analys av kundens hela maskin- och verktygsmiljö, något som ofta innebär stora besparingar.

Samarbete är viktigt

Vi ska verka för att det finns ett väl fungerande samarbete med samtliga våra leverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

Certifikat 9001 (pdf)

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt med miljöförbättringar genom att utveckla vår verksamhet med hänsyn till dess miljöpåverkan inom utsläpp, avfall och resursutnyttjande. Detta sker enligt gällande miljölagar och krav, samt utifrån interna och externa förväntningar.

Klarar samtliga miljökrav

Sverige är ett av världens bästa miljöländer och det ställs hårda krav på arbetsmiljö och yttre miljöpåverkan som till exempel buller och utsläpp. Vi uppfyller med råge alla nationella och internationella miljökrav.

Vi har en helhetssyn

Vi följer miljölagstiftningen och vi är måna om vårt goda namn. Ständiga förbättringar sker i samverkan med eventuella ökade miljökrav på våra produkter. Nya produktutvecklingar och nyinvesteringar sker med en helhetssyn både ur miljöhänsyn, ekonomisk möjlighet och nya tekniska möjligheter.

Vi utvärderar verksamheten regelbundet ur miljöperspektiv för att finna och implementera förbättringar.

Certifikat 14001 (pdf)

Kontakta oss

Lämna ett meddelande så återkommer vi snarast.