Rekommenderad tanddelning

Rekommenderad tanddelning för solida arbetsstycken

För solida arbetsstycken

Diagrammet är en vägledning för val av tanddelning vid kapning av solida arbetsstycken. Det mest ideala tandvalet återfinns där tandvalsfältet är som bredast. Vid kapning i mjuka material så som trä, plast eller aluminium, väljes en två steg grövre tanddelning.

För rör och profiler

Diagrammet är en vägledning för val av tanddelning vid kapning av rör och profiler. Det mest ideala tandvalet återfinns i det fält där en linje för ytterdiameter möter en linje för materialtjockleken. Vid kapning av profiler välj den tanddelning där linjen för profilens bredd möter linjen för profilens materialtjocklek.